Ulit

Ulit Stratejik Araştırmalar Masaları Seçimi

Ulit Stratejik Araştırmalar Masaları Seçimi
28 Ekim 2015 Çarşamba - 303 kez okunmuş
Facebook 0 Twitter 0

MASA SEÇİM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

ATLANTİK MASASI YILLIK PROGRAMI

Masa tanıtımı için Tıklayınız

1.hafta: Atlantik Coğrafyası: Kuzey Atlantik coğrafyasının kısaca tanıtımı(Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika coğrafyası)
Avrupa Tarihine Giriş: Kısaca Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü sonrası oluşan Avrupa milli ve etnik yapısı, Ortaçağ Avrupası((( feodalite ekseninde)))
2.hafta: Yeniçağ Avrupası: Coğrafi Keşifler, Sömürgecilik Faaliyetleri, Rönesans, Reform ve mezhep savaşları(Otuz Yıl), Westphalia Düzeni, Toplumsal düzen, Aydınlanma, Fransız İhtilali’ne kadar)
3.hafta: Avrupa tarihi devamı: Fransız İhtilali sonrası gelişen süreç özetle anlatılacak, Napolyon Dönemi ve Savaşları, 1814 Viyana Kongresi Avrupa Uyumu, Milliyetçilik akımları, Avrupa’da ulusal birliklerin kurulması(Alman ve İtalyan siyasal birlikleri), Yeni Güç Dengesi
4.hafta: Amerika tarihi: Coğrafi keşifler sonrası kıtada oluşan koloni düzeni ve 1776 Bağımsızlık Bildirgesi’ne kadar olan tarihi süreç( bu süreç anlatılırken Yedi Yıl savaşlarına değinilecek),
Amerika’daki yönetim sistemi, ABD’nin genişlemesi ve Amerikan İç Savaşı, Monroe Doktrini ekseninde ABD dış politikası
5.hafta: 1. Dünya Savaşı(bloklaşmadan başlanacak), İki savaş arası dönem(Wilson ilkeleri ve yeni dünya düzeni, Avrupa’da kurulan ittifaklar (bu dönem idealizm ve realizmle yorumlanabilir)
6.hafta: 2. Dünya Savaşı: Savaş askeri açıdan ziyade siyasi ve diplomatik açıda incelenecek, ittifaklar değerlendirilecek, konferanslar incelenecek(yalta, postdam, kasablanka vs.) ve savaşın sonuçları, yeni dünya düzeni
7.hafta: NATO: Her yönüyle incelenmeli; yapısı, üyelere katkısı ve yükümlülükleri, müdahaleleri, üsleri ve uluslararası bir askeri güç olarak uluslararası sistemdeki yeri
8.hafta: Soğuk Savaş: Kore Savaşı, Küba Devrimi, Domuzlar Körfezi Çıkartması, Küba Füze Krizi ve Vietnam Savaşı, Afganistan Savaşı vs. anlatılacak, ayrıca nükleer yarış ve ABD dış politikası analiz edilecek
9.hafta: Avrupa Birliği: Entegrasyon süreci: Birlik fikrinin tarihsel gelişimi, Antlaşmalar: Paris, Roma, Füzyon, SEA, Maastricht, Amsterdam ve Lizbon Antlaşmaları
10.hafta Avrupa Birliği: Kurumlar: komisyon, konsül, parlamento, bakanlar konseyi, adalet divanı, merkez bankası vs.
Politikalar: Ortak Tarım politikası(CAP), Ortak dış ve güvenlik politikası(CFSP), Para politikaları( EMU), Komşuluk politikası(ENP)
11.hafta: Soğuk Savaş sonrası ABD dış politikası incelenecek; önemli konular Körfez Savaşı, 11 Eylül Saldırıları, Afganistan Savaşı, Irak Savaşı ve bütün bu savaşların ekonomik, siyasi ve sosyal bilançosu; hegemonyayı koruma çalışmaları
12.hafta: Latin Amerika: Ülkeleri ekonomik ve sosyal yapısı, uluslararası sistemdeki yeri, yönetim biçimleri vs.
Masa Koordinatörü: Mustafa BİÇER

AVRASYA MASASI YILLIK PROGRAMI

Masa tanıtımı için Tıklayınız
1.hafta: Rusya Coğrafi özellikleri, Etnik Yapısı, Rusya tarihi (Bolşevik Devrimine kadar)
2.hafta: Sovyet Dönemi ve sonrası Rusya: Sovyetler Birliği Tarihi, yönetim sistemi ve çöküşü
Boris Yeltsin Rusya’nın İç ve Dış Politikası(1. Çeçen-Rus Savaşı, Bağımsız Devletler Topluluğu)
3.hafta: Putin Dönemi: Rusya’nın ekonomisi, İç (2. Çeçen Savaşı ve oligarklarla mücadele) ve Dış Politikası( ABD, NATO, AB, Ortadoğu ve Çin ile ilişkiler, Kosova sonrası Rus Dış politikası özellikle Kırım ve Ukrayna krizleri)
4.hafta: Kafkasya: Bölgenin coğrafi ve etnik yapısı, ülkelerin( Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan) ve Rusya Federasyonu’na bağlı özerk cumhuriyetlerin kısa tanıtımı, Sovyet sonrası dönemde bölgede yaşanan krizler( Karabağ Savaşı, Güney Osetya, Abhazya sorunu, Gürcistan’a müdahale ve kısa olmak kaydıyla bölgede yaşanan renkli devrimler)
5.hafta: Orta Asya: Bölgenin coğrafyası, kısa tarihi(özellikle Sovyet Dönemi ve devletlerin bağımsızlık süreçleri) ve bölge ülkelerinin tanıtımı (ekonomileri, etnik yapıları, rejimleri, aralarındaki çıkar mücadeleleri ve sorunlar), ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin Orta Asya Politikaları ( Bu politikalar sadece bu ülkeler nezdinde değil; ŞİÖ, KGAÖ, BDT ve AET gibi örgütler ve askeri müdahaleler nezdinde de incelenecek.)
6.hafta: Çin: Çin’İn coğrafi ve etnik yapısı, kısa tarihi, ekonomisi( ekonomisinin nasıl büyüdüğü ve gelecekteki beklentiler), Dış politikası (ekonomik ve askeri açıdan bir yükselen büyük güç olarak Çin + yeni dünya düzeninde Çin’in yeri)
7.hafta: Afganistan: Coğrafi ve etnik yapısı, Sovyetler Birliği tarafından işgali, Sovyet Sonrası oluşan otorite boşluğunda Taliban ve benzeri grupların yükselişi, ABD tarafından işgali ve sonrası,
8.hafta: Hindistan: Coğrafi ve etnik yapısı, tarihi( özellikle İngiliz işgali ve 1947’deki bağımsızlık sonrası dönem), ekonomisi, yönetim sistemi, dış politikası(komşularla ilişkiler, bölgesel sorunlar(( Keşmir, Tibet ve sınır aşan sular sorunu gibi))
9.hafta: Pakistan: Coğrafi ve etnik yapısı, kısa tarihi, ekonomisi, politik yapısı, komşularla ilişkiler(özellikle Hindistan ve Afganistan ile ilişkiler), nükleer kapasitesi ve ayrılıkçı terör( burada Kuzey Veziristan’daki Tahrik-i Taliban Pakistan, El-Kaide gibi örgütler ve Belucistan sorunu işlenecek)
10.hafta: Güneydoğu Asya ülkeleri( Güneydoğu Asya) bölgenin kısa tarihi( özellikle Vietnam Savaşı ve Kamboçya İç Savaşı), ülkelerin kısa tanıtımı, Bölge ülkelerinin ekonomik yükselişi ve Doğu Asya Krizi ve ülkelerin günümüzdeki ekonomik durumları, bölgedeki sorunlar( Myanmar’daki etnik sorunlar, sınır aşan sular sorunu, terör, bölgede büyük devletlerin etkin olma çabaları)
11.hafta: Uzak Doğu: Japonya(kısa tarihi ve 2.Dünya Savaşı sonrası ekonomik büyümesi, dış politikası),
12.hafta: Kuzeydoğu Asya: Kuzey Kore (kısa tarihi ve nükleer kapasitesi ışığında dış politikası), Güney Kore(kısa tarihi, Kore Savaşı sonrası ekonomide hızlı büyüme, dış politikası)
Masa Koordinatörü: Şevket Can ŞENGÜN

BALKANLAR VE KIBRIS MASASI YILLIK PROGRAMI

Masa tanıtımı için Tıklayınız
1.hafta: Balkan Coğrafyası ve Ülkelerin Kısa Tanıtımı: Yarım adanın coğrafi özellikleri(ayrıca nüfus ve etnik yapı-mezhep sorunları),Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Slovenya kısaca tanıtılacak
2.hafta: Balkan Tarihi: İlk Çağ ve Roma dönemi(özetle), Osmanlı Dönemi, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı
3.hafta: Yugoslavya ve Tito Dönemi (Ayrıca Tito sonrası parçalanma)
4.hafta: Bosna Savaşı ve Srebrenitsa Katliamı (Soykırım Kavramı ve Uuslararası Ceza Mahkemeleri)
5.hafta: Kosova’nın bağımsızlık süreci ve Self Determinasyon Kavramı(özellikle self-determinasyon üzerine durulacak ve uluslar arası sistemde yaptığı değişiklikler tartışılacak- Kırım, Abhazya, Güney Osetya, Sudan krizlerine etkisi)
6.hafta: Balkanizasyon Kavramı( Bu kavram hem Balkanların hem de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın parçalanıp büyük güçler tarafından yeniden dizayn edilmesinin anlaşılması için çok önemli)
7.hafta: Balkan Ülkelerindeki Türk azınlıklar, sahip oldukları haklar ve karşılaştıkları sorunlar( bu bölümde ağırlık Batı Trakya’daki Türk Azınlığa verilebilir), Balkan Devletlerinin bugünkü durumu( burada önemli olan gelmiş oldukları ekonomik düzey, refah düzeyi, komşularla ve diğer devletlerle ilişkiler)
8.hafta: Kıbrıs’ın Coğrafi Özellikleri, Jeopolitik önemi ve Kıbrıs Tarihi(önemli olan kısmı Osmanlı Dönemi ve Birleşik Krallık himayesindeki dönem)+(Kıbrıs Türklerinin konumu işlenecek),
9.hafta: Kıbrıs Cumhuriyeti ve sonrası( 1959-1960 Londra-Zürih Antlaşmaları, Kıbrıs’ta Rumlar ve Türkler arasında çıkan olaylar, Enosis Planı,1974 Barış Harekatı)
10.hafta: Kıbrıs Federe Türk Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(özellikle bağımsızlık sonrası yaşanan sorunlar, tanınma sorunu)
11.hafta: Rauf Denktaş’ın hayatı(belgesel destekli)
12.hafta: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birleşme çabaları( Annan planı ve son yıllarda iki taraf arasında yürütülen müzakereler)
Masa Koordinatörü: Mevlüt AKAR

ORTADOĞU MASASI YILLIK PROGRAMI

Masa tanıtımı için Tıklayınız
1.hafta: Ortadoğu Coğrafyası(İran, Irak, Levant, Arap Yarımadası, Basra, Mısır’dan Fas’a kadar Kuzey Afrika-denizler, akarsular dahil olmak üzere bölgenin tüm jeopolitiği işlenecek), dini ve mezhepsel yapısı( burada özellikle her ülkenin mezhep haritaları incelenecek)
2.hafta: İran: Tarihi( İlk ve orta çağa kısaca değinilecek, Safeviler, Avşarlar, Kaçarlar özetlenecek, önemli olan kısım Pehleviler ve İslam devrimi, Humeyni, İran-Irak Savaşı)
3.hafta: İran Dış politikası( 1979’dan itibaren İran dış politikasını belirleyen etmenler((enerji, ambargolar, mezhep)) ve aktörler((Humeyni, Hamaney, Ahmedinejad, Ruhani)) ve ordu
4.hafta: İsrail ve Filistin: tarihi (1918 sonrası kısaca, 1948 sonrası daha ayrıntılı olmak kaydıyla; Arap-İsrail Savaşları, Filistin Sorunu, Hamas ve gelinen son süreç anlatılacak),İsrail ekonomisi ve askeri gücü ışığında dış politikası incelenecek
5.hafta: Irak: tarihi(1918 sonrası kısaca, Baas milliyetçiliği((bu konu Irak toplantısının en başında işlenebilir çünkü Irak, Suriye ve Mısır’ı anlamak için önemli)), Saddam Hüseyin dönemi, Amerikan işgali) etnik ve mezhepsel yapı, işgal sonrası oluşturulan yönetim şekli (Kota Sistemi), dış politika
6.hafta: Suriye: tarihi (1918 sonrası, Fransız manda yönetimi kısaca, Hafız Esed ve Beşşar Esed dönemi), dini, etnik ve mezhepsel yapı, Suriye İç Savaşı, Dış politika+ (((Suriye’ye başlamadan çok kısa olarak Arap Baharı anlatılabilir)))
7.hafta: Lübnan: tarihi(Osmanlı Devleti’nden ayrılmasından başlamak kaydıyla; Fransız manda dönemi, bağımsızlık, iç savaş, İsrail-Lübnan Savaşı), dini, etnik ve mezhepsel yapı( burada mezhebe dayalı uygulanan Kota Sistemi incelenecek-kota sistemi masada tartışılabilir-) ve kısaca dış politika
8.hafta: Mısır: tarih( ilk çağlara gitmeden Osmanlı Dönemi’ndeki konumu, İngiliz işgalini ve cumhuriyet dönemini- Cemal Abdülnasır, Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek- Arap Baharı((( ayrıca Müslüman Kardeşlerin de incelenmesi gerekiyor))) ve sonrasındaki gelişmeler, ekonomi, Nil Sorunu ve tarihsel sürece dahil olarak dış politika anlatılacak.)
9.hafta: Bölgedeki Terör Grupları( IŞİD, El-Nusra, El-Kaide, Hizbullah, El-Kaide, PKK), ayrılıkçı gruplar( Filistin Kurtuluş Örgütü, HAMAS, ÖSO vs.), köktendinci öğretiler( selefilik ve vehhabilik)*** Bölgedeki krizlerin anlaşılabilmesi için bunlar önemli
10.hafta: Suudi Arabistan, Ürdün, Yemen, Umman ve Körfez Ülkeleri( bu ülkelerin nüfus ve mezhep gibi genel bilgileri verilebilir, önemli olan ekonomilerinin ve yönetim şekillerinin incelenmesi)
11.hafta: Arap Baharı: İşte burada Arap Baharı dini, etnik, siyasi ve sosyal yönden incelenecek; mevcut bilgiler ışığında analiz edilip, Libya, Mısır, Tunus gibi ülkelerdeki başarısı tartışılacak
12.hafta: Kuzey Afrika’nın mevcut durumu: Cezayir, Fas, Tunus, Libya’daki mevcut durum ve Sudan’daki bölünme süreci incelenecek. Vakit kalırsa bölgedeki ayrılıkçı teröre ve sınır aşan sular sorununa değinilebilir.
Masa Koordinatörü: Hilal APAK

MASA SEÇİM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Share Button
Mevlüt AKAR

Mevlüt AKAR

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Mevlüt AKAR
Bu sitedeki tariflerin izinsiz kopyalanması yasaktır.