GÜNDEM

Ulit

AVRASYA MASASI

Ege Üniversitesi ULİT-SAM Avrasya Masası, tek bir tanıma ve coğrafi sınıra sahip olmayan, kabaca Avrupa ve Asya kıt’alarının birleşimiyle Atlantik’ten Pasifik’e uzanan Avrasya kara kütlesini, jeopolitik teoriler ışığında, siyasi, sosyo-ekonomik, tarihi ve kültürel çerçevede inceler.

Avrasya, günümüzde, Dünya’da var olan kara kütlelerinin %37’sini kaplamaktadır ve dünya nüfusunun yaklaşık %75’ini, dünya GSMH’sinin %60’ını ve dünya enerji kaynaklarının %75’ini içinde barındırır. Tüm bu veriler, güç odaklı mücadelelerin incelenmesinde Avrasya’nın teorik bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır. Tarih boyunca küresel güç olma mücadeleleri bu süper karada yaşanmış, günümüzde bu eksen kaymış gibi gözükse de var olan özellikleri ve büyüklüğüyle Avrasya, hegemon güç veya büyük güçler tarafından hâkimiyet altına alınmak, kontrol altında tutulmak istenmiştir.

                                                      avrasya
Share Button

Bir Cevap Yazın

Bu sitedeki tariflerin izinsiz kopyalanması yasaktır.